Andrzej Mydliński

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych, ukończył studia inżynierskie na kierunku Ochrona Środowiska. Swoją pracę inżynierską poświęcił „Ekologii biebrzańskich łosi”. Od osiemnastu lat jest pracownikiem terenowym Biebrzańskiego Parku Narodowego, obręb ochronny, w którym pracuje, zamieszkuje jedna z wilczych watah. Na co dzień, między innymi monitoruje te niezwykłe zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Miłośnik przyrody, licencjonowany przewodnik po Biebrzańskim Parku Narodowym, wydawca, ale również wielki fan Jimmy’ego Page’a i Jacka White’a.

Anna Mydlińska

Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych, ukończyła studia inżynierskie na kierunku Ochrona Środowiska. Swoją pracę inżynierską poświęciła „Ptakom siewkowym Doliny Biebrzy”. Autorka przewodników „Biebrza”, „Mazury” oraz książek dla dzieci „Ptasi alfabet” i „Ssaki polskie”. Od kilkunastu lat zajmuje się edukacją ekologiczną, prowadzi warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży. Samodzielnie tworzy programy autorskie dotyczące poszerzenia wiedzy ekologicznej. Przyroda jest jej pasją, ale większość swojego czasu poświęca wilkom, ich zwyczajom, zachowaniom i upodobaniom. Stale przebywa w terenie, jednak spotkania „oko w oko” z wilkami należą do rzadkości, może je policzyć na palcach obu rąk, jednak na co dzień widuje ślady bytowania wilków; ich odchody, tropy czy resztki ofiar.